Kwaliteit en privacy

De titel van diëtist is wettelijk beschermd. Alleen professionals die de vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen de titel diëtist gebruiken.

Ik ben als diëtist verplicht om de vakkennis op peil te houden en te voldoen aan de kwaliteitsnormen welke door onze beroepsgroep worden voorgeschreven
Ik ben daarom  lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

              

 

 

Privacy

Als diëtisten heb ik een beroepsgeheim, dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over de diëtiste en komen we er samen niet uit. Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn.
 

Maandmenu

U kunt terecht bij de dietist als u last heeft van:

  • Hart en vaatziekten
  • Maagdarm- en leverziekten
  • Diabetes Mellitus
  • COPD
  • Overgewicht en ondergewicht
  • Neurologische ziekten
  • Eetstoornissen
Maak direct een afspraak