VERGOEDING

 

In 2022 krijg je 3 uur dieetadvisering van de basisverzekering vergoed. Deze kosten worden verrekend met je eigen risico wanneer je 18 jaar of ouder bent.  Naast de vergoeding vanuit de basisverzekering kan het zijn dat je recht hebt op een extra vergoeding van de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor je polis.

 

Sommige zorgverzekeraars stellen een verwijzing door een arts als voorwaarde om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Kijk dit na in je eigen polisvoorwaarden.

KETENZORG

 

Ketenzorg is het gezamenlijk aanbieden van zorg door zorgaanbieders zoals huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten. Ketenzorg is er voor mensen met een of meerdere chronische ziekten zoals diabetes mellitus, COPD, hart - en vaatproblematiek en geïntegreerde ouderenzorg. Als je onder deze ketenzorg valt, wordt de dieetadvisering door  de zorgverzekeraar volledig vergoed.

TARIEVEN

 

Diëtistenpraktijk Mirjam Coolen declareert rechtstreeks bij je zorgverzekeraar en hanteert hiervoor de standaardtarieven.

Indien je geen recht (meer) hebt op vergoeding vanuit de zorgverzekeraar dan gelden de volgende tarieven:

Per kwartier 17,50 euro

Huisbezoektoeslag 25,00 euro

telefonisch consult per kwartier 17,50 euro

Kan de afspraak niet doorgaan?

 

Kan de afspraak om welke reden dan ook niet doorgaan, annuleer de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren.  Afspraken die niet tijdig geannuleerd zijn, breng ik in rekening. Deze afspraken kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar.

CONTACT

 

MAAK EEN AFSPRAAK: 06-43 90 14 48

Dietistenpraktijk Mirjam Coolen

 

Dietistenpraktijk Mirjam Coolen

Tel: 06 43 90 14 48

Email:   info@dietistweert.nl

Locatie:

Het Gezondheidshuys, Oudenakkerstraat 63, 6006 BB Weert

 

Webpit webdesign